Hjem Nyt samarbejde mellem 3F og Forenede Service skal sikre kompetenceløft for rengøringsmedarbejderne i Ringkøbing-Skjern

Nyt samarbejde mellem 3F og Forenede Service skal sikre kompetenceløft for rengøringsmedarbejderne i Ringkøbing-Skjern

Det nye uddannelsesprojekt skal muliggøre målrettet opkvalificering af rengøringsmedarbejdere, der kan drage fordel af uddannelse og sprogkurser.

Fra næste år skal det være nemmere for Forenede Services medarbejdere at tage en opkvalificeringsuddannelse i arbejdstiden med fuld lønkompensation.

Derfor har koncernen i samarbejde med 3F forbundet og 3F Ringkøbing-Skjern indgået en ny aftale, som er finansieret af styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR).

Aftalen går ud på, at 3F´s jobsøgende medlemmer overtager opgaver fra den rengøringsmedarbejder, der sendes på uddannelse.

En fordelagtig situation for både medarbejderne, 3F og Forenede Service, mener Laila Rasmussen. Hun er serviceleder og en af Forenede Services interne drivkræfter bag det nye ”Uddannelsesrepræsentant”- projekt.

”Vores medarbejdere kan bruge deres nye faglighed i både det nuværende arbejde og fremtidige ansættelser. Omvendt får 3F fordele i og med, at deres medlemmer får erhvervserfaring og bliver mere attraktive på arbejdsmarkedet,” siger hun.

Forenede Service yder allerede intern oplæring i jobbet. Men langtfra alle ansatte har en formel uddannelse som rengøringstekniker eller serviceassistent på papiret. Får de det, giver det både en højere timeløn og en styrket position på arbejdsmarkedet.

Afløsning fra jobcentret

Det er primært AMU Vest i Esbjerg, der skal afholde opkvalificeringsuddannelserne, mens AOF i Herning vil stå for sprogkurserne. Planen er, at de medarbejdere, som er på uddannelse, får afløsere fra Jobcentret. Afløserne kan være dagpengemodtagere eller ledige, som på sigt bliver kandidater til faste stillinger i Forenede Service.

I det nuværende jobmarked kan det dog godt knibe med arbejdskraft i form af jobsøgende fagforeningsmedlemmer, som kan varetage et rengøringsjob.

”Vores største udfordring med ”Uddannelsesrepræsentant”- projektet er at skaffe afløsere for de medarbejdere, som er på uddannelse. Men 3F Ringkøbing-Skjern gør alt, hvad de kan for at finde egnede personer,” forklarer Mette Madsen, forhandlingssekretær i 3F.

Hun fortæller, at målet fra fagforeningens side er at tilbyde alle medarbejdere i den kommunale rengøringskontrakt i Ringkøbing-Skjern et uddannelsesforløb inden december 2022. Både i form af AMU-kurser og formel uddannelse inden for rengøringsfaget.

For at få det til at ske, er Forenede Service også indstillet på intern jobrotation. Alternativt kan medarbejdere på deltid gå fuldtid, mens deres kollegaer er på uddannelse, understreger Laila Rasmussen.

Ny uddannelsesrepræsentant skal motivere medarbejderne

Hos Forenede Service bliver det Winni Lang, der efter flere år i rengøringsfaget skifter dagligdagen hos kunderne ud med rollen som uddannelsesrepræsentant. Hun skal opsøge og motivere rengøringsmedarbejderne i Ringkøbing-Skjern området til at tage opkvalificeringskurser eller uddannelse. Motivationen fejler ikke noget.

”Jeg ser det her, som at jeg kan være med og tale vores arbejde op,” siger Winni Lang.

Fremover skal hun arbejde én dag om ugen på 3F Ringkøbing-Skjern kontoret og de øvrige dage ude i marken, hvor hendes opgave er at informere og inspirere. Det er ikke tilfældigt, at valget faldt på en repræsentant med en baggrund som serviceassistent.

”Flere af medarbejderne har dårlig erfaring fra tidligere uddannelser og vil helst ikke tilbage til skolebænken. Her kan Winni gøre en kæmpe forskel ved at motivere, fordi hun har samme faglige baggrund som sine kollegaer og arbejder i samme virksomhed. Hun har også samme chef som dem, hun er ude og tale med, forklarer Mette Madsen og tilføjer:

”Allerede der åbnes en vigtig dør for videre dialog.”

Det kan Winni Lang selv bekræfte. Når hun hjælper sine kollegaer med rengøring, så flyder samtalen bedre. Fordi medarbejderne ikke opfatter hende som en, der kommer udefra og vil ”presse uddannelsesparatheden igennem”, mener hun.

Skræddersyet opkvalificeringsforløb

Forløbet bliver tilrettelagt, således at medarbejdere i Forenede Service kompetencevurderes af AMU, og der udarbejdes en uddannelsesplan, som alle føler sig trygge ved.

Flere kandidater kan desuden have gavn af at komme på sprogskole og måske ordblindekurser, før de får tilbud om AMU-forløb og uddannelse som rengøringstekniker eller serviceassistent, påpeger Laila Rasmussen. På den måde får de generelt bedre sproglige kompetencer, samt nemmere ved at følge med i uddannelsen.