Hjem Brandtjek

Få et brandtjek

– og en grundig gennemgang af jeres bygningers brandrelaterede sikkerhedsforhold.

Overholder jeres bygninger lovkravene i forhold til brandsikring?

Med et brandtjek fra Forende Service får I en grundig gennemgang af jeres bygningers brandrelaterede sikkerhedsforhold.

Vi vejleder jer i forhold til at have den bedste sikring mod brand samt sørger for, at I overholder gældende lovgivning.

Kontrol af brandsikkerheden er lovpligtig og skal dokumenteres. Det gælder alle bygninger som ikke har en myndighedsgodkendt DKV-plan. Ansvaret påhviler bygningsejeren.

Vi giver gode råd og vejledning undervejs, og I får en udførlig digital vurdering om jeres bygningers tilstand efter vores brandtjek.

Få styr på BR 18 og den lovpligtige DKV-plan

Marc Bo Jacobsen, ansvarlig for brandsikringsafdelingen i Forenede Service Ejendomsdrift, kan hjælpe jer med at få styr på planer og regler i forhold til brandsikkerhed.

Brandtjek indeholder tjek af:

 • ABA anlæg
 • Sprinkleranlæg AVS
 • Varslingsanlæg AVA
 • Automatiskbranddør lukningsanlæg ABDL
 • Automatisk røgluftnings brandventilation ABV
 • Brandmandselevator
 • Slangevinder
 • Stigerør
 • Røglemme
 • Brandceller
 • Brandsektioner
 • Branddøre
 • Brandporte
 • Brandkamme/Brandkamserstatninger

Regler

I Danmark er langt det meste byggeri styret af byggeloven og bygningsreglementet (BR18).

Bygningsreglementet specificerer byggelovens krav til opførelse, renovering og indretning af bygninger i forhold til bl.a. sikkerhed, brand, tilgængelighed og sundhed.

I BR18 udspecificeres gældende regler i forhold til brandsikring af eksisterende byggeri. Det skal garantere, at sikkerhedsniveauet opretholdes gennem hele bygningens levetid. Det er derfor vigtigt, at brandsikringsforanstaltningerne løbende kontrolleres og vedligeholdes.

En bygnings brandsikringstiltag, herunder relevante dele af materialer, konstruktioner, bygningsdele og brandtekniske installationer, skal kontrolleres og vedligeholdes, så de i hele bygningens levetid bidrager til brandsikkerheden.

Vil du læse mere?

Du kan læse mere om brandsikkerhed og gældende krav på Bygningsreglementets hjemmeside her.

Book et uforpligtende møde

Kontakt os
Portrait of a businessman with beard standing in office holding digital tablet. Confident male business executive in office looking at camera.

Du kan også ringe os op på 39695050
– og høre mere om vores brandtjek.