Hjem Brandtjek Har I styr på BR 18?

Har I styr på BR 18?

At brandsikre en ejendom er ikke bare en foranstaltning, men en nøje overvejet strategi for at beskytte virksomhedens værdier, medarbejdere og kunder

I henhold til Bygningsreglement 2018 (BR-18), er der specifikke krav, som ejendomme skal overholde for at sikre optimal brandsikkerhed. For eksempel har enten ejeren, eller en udpeget driftsansvarlig person, ansvaret for at sikre overholdelsen af bestemmelserne omkring drift, kontrol og vedligeholdelse.

Marc Bo Jacobsen fra Forenede Services brandsikringsafdeling understreger vigtigheden af denne forståelse:

“For vores kunder indebærer det ikke kun en brandteknisk gennemgang af ejendommen, men også en forståelse af de relevante lovkrav, således at de aktivt og passivt kan sikre deres bygninger.”

I tilfælde af brand kan det hurtigt udvikle sig. Derfor er tidlig respons afgørende. At have velfungerende brandslukningsudstyr, korrekt placerede brandtæpper og gennemføringer, der er brandtætnede, er blot nogle af de aspekter, der kan minimere skadeomfanget.

Vigtigt med dokumentation
En vigtig del af dette er også dokumentationen. Skulle der opstå en brand eller en røgudvikling, er det afgørende at kunne dokumentere over for myndigheder og forsikringsselskaber, at alle brandsikringsudstyr løbende er blevet kontrolleret og vedligeholdt.

Den lovpligtige DKV-plan
Ifølge Bygningsreglement 2018 (BR18) er det nødvendigt for eksisterende bygninger at have en skræddersyet DKV-plan for at sikre overholdelse af gældende lovgivningsstandarder om brandsikkerhed.

DKV står for “Drift, Kontrol og Vedligehold”, og en DKV-plan indeholder de nødvendige procedurer og foranstaltninger for at sikre, at en bygnings brandsikkerhedsforanstaltninger fungerer optimalt gennem hele bygningens levetid. DKV-planen beskriver, hvordan man systematisk tager hånd om disse aspekter for at opretholde en høj standard af brandsikkerhed.

Marc Bo Jacobsen, ansvarlig for brandsikringsafdelingen i Forenede Service Ejendomsdrift, forklarer:

“Vores kunder får en professionel brandteknisk gennemgang af hele ejendommens aktive og passive brandsikring, samt en skræddersyet DKV-plan, der er lovpligtig for eksisterende byggeri. Dermed sikres det at brandsikkerhedsniveauet opretholdes efter gældende lovgivning.”

OM BR18

Bygningsreglementet 2018 (BR18): er en officiel bekendtgørelse, som er baseret på byggeloven. Kapitel 5 i BR18 præciserer de specifikke krav til brandsikkerhed i bygninger.

Anvendelse af BR18’s krav: Disse krav gælder ved nybyggeri, tilbygninger, væsentlige ombygninger samt ændringer i en bygnings anvendelse. Kravene dækker også over drift, kontrol, vedligeholdelse, opførsel og nedrivning af bygningen.

Ansvar: Det er bygningsejerens ultimative ansvar at sikre overholdelse af alle relevante brandkrav specificeret i BR18.