Hjem Ny digital platform sikrer transparens og bygger bro mellem ejendomme og ejendomsdrift, administratorer og lejerne

Ny digital platform sikrer transparens og bygger bro mellem ejendomme og ejendomsdrift, administratorer og lejerne

Hvis du er lejer, administrator, asset manager eller ejer af en ejendom, ved du, at ejendomsdriften er en krævende opgave. Ejendommen skal både sikre afkast og fungere optimalt for lejere og brugere Det kræver både tid, penge og ressourcer – og der er stigende krav til en mere bæredygtig praksis og en moderniseret tilgang til service og kommunikation. Det findes der heldigvis en løsning på.   

Fra 1. juli 2024 udruller Forenede Service Ejendomsdrift en ny moderniseret digital platform, der øger effektiviteten og gennemsigtigheden i de opgaver, der skal løses i driften af en ejendom.. Det arbejde bliver fremover meget mere strømlinet, og kunderne kan fremover, i real tid, følge det arbejde, som inspektører og ejendomsspecialister i Forenede Service Ejendomsdrift hver dag løser på de mere end 400 ejendomme, som selskabet har ansvaret for, lyder det fra divisionsdirektør i Forenede Service Ejendomsdrift, Thomas Hejde:

”Den 1. juli udruller vi en omfattende digital platform, som kommer til at bygge bro mellem alle interessenter i og omkring ejendommene. Vi kommer til at forbinde ejendommene for hver enkelt kunde til et netværk af datakilder og funktionaliteter, der indsamler og analyserer data om alt vedrørende driften af den enkelte bygning – såvel driftsopgaver, status på underleverandører og forbrugsdata som vedligeholdelsesbehov og generel miljøpåvirkning. Alt sammen transparent leveret for den enkelte ejendom. For vores kunder betyder det solid dataindsigt i leverancerne og rapportering i realtid, så de relevante ansvarlige er on track med de opgaver, vi håndterer,” indleder han og tilføjer:

”Med implementeringen skaber vi også en stærk platform for kommunikation. Vi får fremover en direkte kontakt til lejerne på den enkelte ejendom, og erhvervslejere og boliglejere får direkte adgang til vores services, en direkte digital kommunikationsvej og mulighed for løbende opfølgning og feedback. Det skaber et hurtigt og retvisende overblik over indmeldte opgaver på den pågældende ejendom, og som leverandør kan garantere en markant hurtigere reaktionstid, og langt bedre feedback end tidligere” afslutter Thomas Hejde.

Fokus på ansvarlig ejendomsdrift
Bygningsreglementer, energioptimering og miljøfokuserede tilgange til vedligeholdelsesplanlægning. Arbejdet med at sikre grønnere tilstande i arbejdet med brune ejendomme stiller høje krav, og I Forenede Service Ejendomsdrift er indsatserne allerede godt i gang.

Med implementeringen af den nye digitale platform er forventningen, at kunderne fremover vil opleve endnu bedre resultater for deres ejendomme end hidtil. Alt sammen på baggrund af et solidt datagrundlag, der skaber overblik og grundlag for de rette beslutninger til opgaveløsningen ude på ejendommene.

”Når vi i dag går på arbejde for at gøre en forskel for vores kunder, er vi nødt til at sikre, at det hele tiden er med blik for samtidig at sikre et mere ansvarligt i morgen. Med implementeringen af et transparent datagrundlag får vi nu et 360-graders perspektiv på hver enkelt bygning, vi drifter i det daglige. Det giver os muligheden for fremadrettet at træffe evidensbaserede beslutninger for arbejdet med drift og vedligehold” forklarer Thomas Hejde og uddyber:

”Fremover kan vi tracke arbejdet på tværs af enkelte ejendomme og kategoriserede porteføljer. Benchmarking bliver et afgørende element i vores forebyggende og forudseende vedligehold på ejendommene, og denne tilgang er helt afgørende for, at vi som leverandør kommer til at bidrage til, at vores kunder kan indfri de bæredygtighedsmål, som hele ejendomsbranchen er forpligtet til at nå.”

Og netop balancen mellem miljø- og økonomihensyn bliver en vigtig rettesnor for det fremadrettede arbejde i Forenede Service Ejendomsdrift.

”Det er vores mål, at vi på den lange bane gør CO2-aftrykket af vores arbejde til en lige så gyldig valuta som kroner og ører. Den tredobbelte bundlinje og ønsket om ansvarlighed vinder mere og mere indpas i branchen bredt set, og vi kommer derfor til at introducere en todelt incitament-struktur i vores værditilbud fremover. Målet er at præsentere både økonomiske omkostninger og CO2-mæssige omkostninger af de forskellige løsningsmuligheder, vi tilbyder vores kunder. Det giver kunderne de allerbedste forudsætninger for at træffe beslutninger på et fuldt oplyst og ansvarligt grundlag”, forklarer Thomas Hejde.


Uddannelse med fokus på relevant rådgivning er vejen frem
Miljøperspektivet i ansvarlighedens tjeneste rækker langt længere i Forenede Ejendomsservice. For at understøtte en fortsat positiv udvikling, og for at sikre relevansen af det daglige arbejde, som virksomhedens mere end 80 medarbejdere udfører på kundernes ejendomme på daglig basis, er målrettet uddannelse en afgørende faktor.

Og spørger man divisionsdirektøren er Forenede Service Ejendomsdrift allerede i gang med at opbygge en supportorganisation med specialister, der understøtter inspektørernes arbejde med ejendomsdrift på bæredygtighedsområdet:

“Arbejdet med ansvarlig ejendomsdrift rækker udover bæredygtighed som en isoleret faktor. Det stiller krav til viden om  den komplicerede bygningslovgivning og branchens best practice, for virkeligheden er, at vi allerede i dag kontinuerligt møder nye og andre krav til morgendagens opgaveløsning. Det giver sig selv, at vi skal investere i relevante kompetencer hos de mange medarbejdere, der hver dag træffer beslutninger og løser opgaver i driften hos vores kunder. Målet er at være på forkant med uddannelse generelt, og vigtigst af alt skal et øget fokus på uddannelse understøtte, at som virksomhed hele tiden kan yde den relevante rådgivning, som vi ved, at markedet efterspørger,” afslutter Thomas Hejde, og understreger, at man i Forende Service Ejendomsdrift allerede er godt på vej med blandt andet autoriserede energikonsulenter og specialister i BR18-brandtilsyn.

Propbinder er en digital AI-drevet platform til drift og administration af ejendomme, der i løbet af det seneste år er blevet udrullet på mere end 100.000 lejemål. Platformen digitaliserer og samler al kommunikationen på ejendommene samt bidrager med et komplet overblik over ejendomsporteføljer, servicekontrakter, energimærkninger og understøtter driften med dynamiske vedligeholdelsesrapporter. Propbinder er til ejeren, driftslederen, administratoren og leverandøren, der ønsker et samlet overblik over ejendommens data realtime i et 360-graders perspektiv