Hjem Forenede Service skaber jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Forenede Service skaber jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Gennem de sidste fire år har en af landets største familieejede servicevirksomheder, Forenede Service, arbejdet tæt sammen med Københavns Erhvervshus for at hjælpe ledige københavnere fra passiv forsørgelse til fast job og selvforsørgelse. Et succesfuldt samarbejde, der indtil videre i 2024, har skabt jobmuligheder for mere end 30 borgere inden for rengøringsbranchen. 

Matcharrangementer, praktikforløb og et hav af jobsamtaler. Det er formlen på samarbejdet mellem Forenede Service og Københavns Erhvervshus, der gennem en årrække har arbejdet tæt sammen om at skabe jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det har indtil videre har resulteret i 10 fastansættelser, og forventningen er, at flere fastansættelser finder sted allerede i indeværende år, forklarer Christian Krogh Vermehren, People & Culture Partner hos Forenede Service:

“Samarbejdet med Københavns Erhvervshus har gennem flere år været vigtigt for, at vi som virksomhed kan finde relevante kandidater til vores ledige stillinger. Gennem grundig screening og matcharrangementer sikrer vi, at jobcentrets kandidater matcher vores behov for at kvalitetssikre leverancerne ude hos vores kunder,” indleder han og tilføjer:

”Samtidig får den enkelte kandidat mulighed for at gå fra passiv forsørgelse til fast løn og job i en virksomhed med ordnede forhold. Vi ser helt bestemt en stor værdi i at bidrage til samfundet ved at hjælpe ledige mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Og at det samtidig styrker vores egen organisation med engagerede medarbejdere, er bestemt kun en fordel”, afslutter Christian Krogh Vermehren.

En løsning på branchens generelle rekrutteringsudfordringer

Ifølge en analyse fra Dansk Erhverv oplever tre ud af fire servicevirksomheder leverancebegrænsninger på grund af manglende arbejdskraft, og rengøringsbranchen er særligt hårdt ramt. Antallet af forgæves rekrutteringer er stigende, og det betyder, at virksomhederne i branchen generelt mangler hænder til at løfte de daglige serviceleverancer hos landets mange virksomheder, kommuner og institutioner. Derfor er det helt afgørende, at virksomheder og jobcentre samarbejder om at sikre gode rammer for de borgere, der ønsker et job, men af forskellige årsager er landet uden for arbejdsmarkedet, mener Christian Krogh Vermehren:

“Som virksomhed oplever vi – lige som resten af branchen – en udfordring med at finde de rette kandidater, fordi der generelt mangler kvalificerede ansøgere. Det betyder, at vi må tænke i alternative løsninger i tilgangen til rekruttering, og her spiller samarbejder, som det vi har med Københavns Erhvervshus, en central rolle. Vi arbejder tæt sammen om at sikre, at de kandidater vi får, er godt forberedt og har de nødvendige kompetencer. Både i forbindelse med grundig screening og muligheden for relevant opkvalificering, så de kan indgå som en naturlig del af de daglige opgaver på lige fod med vores øvrige ansatte,” afslutter han.

Succesfulde matcharrangementer baner vejen til fastansættelse

Alene i år har samarbejdet sikret 30 forskellige borgere en mulighed for at prøve kræfter med rengøringsfaget, og det seneste eksempel på samarbejdets succes skal findes på Nørre Campus i København. Her har Forenede Service det daglige ansvar for rengøringsleverancen, og siden juni har fire ukrainske flygtninge været under kyndig rengøringsoplæring hos resten af rengøringsteamet. Alle fire er netop blevet tilbudt fastansættelse meddeler Karima Sedik, Driftschef hos Forenede Service:

“Vi er meget tilfredse med den indsats, vores praktikanter på Nørre Campus har ydet gennem den seneste måned, og at vi nu kan byde dem velkommen som faste medarbejdere og kollegaer i vores daglige arbejde vidner om et succesfuldt forløb. Processen har krævet en intensiv onboarding med grundig sidemandsoplæring og introduktion i vores daglige arbejdsgange og procedurer,” indleder hun og tilføjer:

“Ved at prioritere både oplæring i faget og viden om vores daglige arbejdsgange har vi i fællesskab rustet dem alle til deres nye roller som fastansatte medarbejdere. De har fra dag ét vist stor arbejdsomhed og motivation, og vi ser frem til at støtte deres videre udvikling gennem løbende opkvalificering og yderligere uddannelse, så de både trives og vokser i deres roller fremadrettet,” afslutter Karima Sedik.

Samarbejde med erhvervslivet spiller en vigtig rolle i aktiveringsindsatser

Sproglige og kulturelle forskelligheder er en kendt sag for jobcentret, som dagligt gør en indsats for at hjælpe borgere i job på trods af meget forskellige baggrunde og erfaringer. For Forenede Service har samarbejdet med Københavns Erhvervshus betydet, at de praktikanter, der har fået muligheden for at prøve kræfter med rengøringsfaget, hver især har fået tilbudt kurser i både dansk og kulturel forståelse sideløbende med praktikforløbet – og den slags indsatser er helt afgørende for forløbets samlede succes, mener Yuliya Lazaryeva-Besaha, virksomhedskonsulent hos Københavns Erhvervshus:

“Vores mål er at skabe en gnidningsfri overgang fra praktik til fastansættelse. Det er et vigtigt skridt på vejen mod at lykkes, at virksomheder som Forenede Service stiller muligheder til rådighed for de borgere, vi hver dag arbejder for at få i job. Med god støtte fra vores bagland, som blandt andet tæller Center for Sprog og Integration, er vi lykkes med at forberede kandidaterne på de krav, der stilles i deres nye job. Samarbejdet har sikret, at kandidaterne hver især har fået den nødvendige støtte og vejledning gennem hele processen. Det har bidraget med de nødvendige sproglige og faglige opkvalificeringer, der gør, at de hver især kan blive en succes i deres nye job som netop er mundet ud i en fastansættelse” forklarer hun.

Fremtiden for samarbejdet

Parternes fælles fokus på at skabe jobmuligheder for borgere på kanten af arbejdsmarkedet har vist sig at skabe gode resultater gennem årene. Med en fælles vision om at sikre ansvarlig beskæftigelse og skabe sociale forbedringer er det ambitionen, at Forenede Service og Københavns Erhvervshus udvider samarbejdet i de kommende år. Blandt andet ved at stille muligheder til rådighed på flere af Forenede Services leverancelokationer, så endnu flere borgere får mulighed for jobafprøvning og fastansættelse.

“Når både borgerne, jobkonsulenter og serviceledere har et fælles mål om at skabe muligheder for fastansættelse, sikrer vi de bedste forudsætninger for en vellykket rekrutteringsproces. Vi er en virksomhed bestående af services fra mennesker til mennesker, og det ligger i vores DNA at hjælpe personer, der af forskellige årsager er landet på kanten af arbejdsmarkedet. Når vi stiller de nødvendige ressourcer og støttemuligheder til rådighed, bidrager vi til at sikre, at nye medarbejdere ikke bare får et job, men også får muligheden for et udviklende arbejdsliv. Både nu og i fremtiden,” udtaler Christian Krogh Vermehren.

Og spørger man Københavns Erhvervshus, har samarbejdet med Forenede Service vist sig at være en god formel for, hvordan kræfterne mellem den offentlige og private sektor kan kombineres: 

“Jeg ser frem til fortsat at arbejde sammen og sikre jobmuligheder for ledige borgere. Samarbejdet med Forenede Service har vist sig at være en god formel for, hvordan vi kan kombinere kræfterne mellem den offentlige og private sektor for at skabe varige løsninger til gavn for beskæftigelsen og arbejdsmarkedet generelt. Fagligt og personligt ser jeg meget frem til at fortsætte indsatsen og bidrage til vores fælles succes fremover,” supplerer Henrik Nielsen, Key Account Manager i Københavns Erhvervshus.

Ifølge en analyse fra Dansk Erhverv oplever tre ud af fire servicevirksomheder leverancebegrænsninger på grund af manglende arbejdskraft. Antallet af forgæves rekrutteringer er stigende, og det betyder, at virksomhederne i branchen generelt mangler hænder til at løfte de daglige serviceleverancer hos landets mange virksomheder, kommuner og institutioner.

Gennem de sidste fire år har Forenede Service arbejdet tæt sammen med Københavns Erhvervshus for at hjælpe ledige københavnere fra passiv forsørgelse til fast job og selvforsørgelse. Et succesfuldt samarbejde, der indtil videre i 2024, har skabt jobmuligheder for mere end 30 borgere inden for rengøringsbranchen.