Hjem Servicenormen

Servicenormen

Hvorfor skal du vælge en servicepartner, som er medlem af Servicenormen?

Forenede Service er for 11. gang i træk auditeret af Dansk Standard i efterlevelse af kravene i SBA’s Servicenormen. Det betyder, at vi opfylder branchens skrappeste krav omkring økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og underleverandører. Dansk Standard kontrollerer løbende, at samtlige krav bliver overholdt. Servicenormen er altså din garanti for en seriøs samarbejdspartner, der leverer et – på alle måder – ordentligt stykke arbejde.

Servicenormens syv centrale krav, som Forenede Service overholder, handler om: Økonomiske attester, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse og underleverandører.

Syv centrale krav:

1. Økonomiske attester

Virksomheden skal have styr på de økonomiske attester igennem serviceattester fra Erhvervsstyrelsen og arbejdsskadeforsikringer. Det sikrer, at indkøberne hurtigt kan få et overblik over, hvorvidt virksomhedens økonomi og attester er i orden.

2. Kvalitet

Virksomheden skal have styr på leverancen af de aftalte serviceydelser gennem løbende måling, vurdering og opfølgning på de leverede ydelser. Herunder kræves skriftlige retningslinjer for kvalitet, der følges i det daglige arbejde.

3. Miljø

Virksomheden skal have en skriftlig holdning til miljø samt sikre, at der anvendes miljømærkede midler, hvor det er muligt. Det er godt for miljøet og for bundlinjen. Virksomheden skal følge reglerne for bortskaffelse af kemi-emballage og kemi-rester.

4. Arbejdsmiljø

Virksomheden skal kunne dokumentere, at arbejdsmiljøet er i orden. Den skal blandt andet have et arbejdsmiljøledelsessystem, gennemføre APV og deltage i arbejdsmiljøuddannelser.

5. Personalepolitik

Virksomheden skal have en skriftlig personalepolitik. Politikken skal som minimum indeholde retningslinjer for medarbejdernes uniformering og/eller legitimation, fravær, mangfoldighed og efteruddannelse.

6. Uddannelse

Virksomheden skal have skriftlige retningslinjer for efteruddannelse og kunne dokumentere, at medarbejdernes efteruddannelsesbehov er kortlagt. Desuden stilles krav om introduktion for nye medarbejdere.

7. Underleverandører

Virksomheden skal have en skriftlig politik for brug af underleverandører og dokumentation for anvendelse af skriftlige kontrakter. Der skal være rene linjer, når det gælder brug af underleverandører og udenlandsk arbejdskraft.

Servicenormen
– etik, moral og ordentlighed.

Servicenormen har en egen hjemmeside, hvor du blandt andet kan søge på medlemmer og læse mere om Servicenormen.